پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو Expand

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

wilo

جدید

قیمت برای شما :

44,670,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. پمپ آبرسانی -طبقاتی عمودی ویلو قابلیت پمپاژ آب سرد/گرم  را دارا می باشد و جهت تامین اتوماتیک آب مصرفی از شبکه آب شهری یا مخزن آب شرب مورد استفاده قرار می گیرند. 

  2. پمپ آبرسانی طبقاتی ویلو کاربردهای مختلفی از جمله : 1. سیستم های آتش نشانی  2. سیستم های سرمایشی / گرمایشی و سایر  سرویسهای آب رسانی را دارا میباشند. 

  3. قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .

براساس نوعپمپ طبقاتی

نوشتن نقد و نظر

الکتروپمپ آبرسانی سانتریفیوژ تمام استیل لوارا سریSH

مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 114-1.5/2"11/11/511838032900 44,670,000
MVI 118-2.2/2"11/5213838032900 47,460,000
MVI 208-1.5/2"11/12/5703803290037,707,000
MVI 210-1.5/2"11/32983803290038,817,000
MVI 214-2.2/2"1231153803290044,238,000
MVI 217-3/21"2/541103803290051,560,000
MVI 220-4/2"13/5413038032900 58,309,000
MVI 405-1.1/2"¼1152538032900 32,862,000
MVI 407-1.5/2"¼11/555038032900 37,856,000
MVI 410-2.2/2"¼125803803290040,657,000
MVI 412-3/2"¼12/551003803290049,497,000
MVI 414-3/2"¼12/541303803290051,550,000
MVI 417-4/2"¼13317038032900 52,929,000
MVI 419-4/2"¼12/5220038032900 58,292,000
MVI 806-2.2/2 "½1 28503803290043,111,000
MVI 807-3/2 "½1 26703803290048,855,000
MVI 810-4/2 "½1 361103803290054,803,000
MVI 811-4/2 "½1 3612038032900 55,914,000
مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 814-5.5/2 "½1 4/561503803290060,021,000
MVI 817-7.5/2 "½1 5618038032900 77,930,000
MVI 819-7.5/2 "½1 542103803290079,344,000
MVI 160/6-4/2"2310403803290058,375,000
MVI 1607/6-5.5/2"2410753803290063,034,000
MVI 1608/6-5.5/2"2410803803290064,389,000
MVI 1609/6-7.5/22"5101003803290083,297,000
MVI 1611/6-7.5/2"27151003803290088,334,000
MVI 1609-11/2"25/5151253803290088,757,000
MVI 1610-11/2"2101514038032900 89,246,000
MVI 1612-15/2"2101517038032900113,015,000
MVI 1614-15/2"2101022038032900 117,261,000
مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 114-1.5/2"11/11/511838032900 44,670,000
MVI 118-2.2/2"11/5213838032900 47,460,000
MVI 208-1.5/2"11/12/5703803290037,707,000
MVI 210-1.5/2"11/32983803290038,817,000
MVI 214-2.2/2"1231153803290044,238,000
MVI 217-3/21"2/541103803290051,560,000
MVI 220-4/2"13/5413038032900 58,309,000
MVI 405-1.1/2"¼1152538032900 32,862,000
MVI 407-1.5/2"¼11/555038032900 37,856,000
MVI 410-2.2/2"¼125803803290040,657,000
MVI 412-3/2"¼12/551003803290049,497,000
MVI 414-3/2"¼12/541303803290051,550,000
MVI 417-4/2"¼13317038032900 52,929,000
MVI 419-4/2"¼12/5220038032900 58,292,000
MVI 806-2.2/2 "½1 28503803290043,111,000
MVI 807-3/2 "½1 26703803290048,855,000
MVI 810-4/2 "½1 361103803290054,803,000
MVI 811-4/2 "½1 3612038032900 55,914,000
مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 814-5.5/2 "½1 4/561503803290060,021,000
MVI 817-7.5/2 "½1 5618038032900 77,930,000
MVI 819-7.5/2 "½1 542103803290079,344,000
MVI 160/6-4/2"2310403803290058,375,000
MVI 1607/6-5.5/2"2410753803290063,034,000
MVI 1608/6-5.5/2"2410803803290064,389,000
MVI 1609/6-7.5/22"5101003803290083,297,000
MVI 1611/6-7.5/2"27151003803290088,334,000
MVI 1609-11/2"25/5151253803290088,757,000
MVI 1610-11/2"2101514038032900 89,246,000
MVI 1612-15/2"2101517038032900113,015,000
MVI 1614-15/2"2101022038032900 117,261,000
Path: > > > پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو