هواکش های سانتریفوژ-فوروارد سه فاز-شرکت مکش و دهش Expand

هواکش های سانتریفوژ-فوروارد سه فاز-شرکت مکش و دهش

مکش و دهش

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
براساس نوعسانتریفیوژ

نوشتن نقد و نظر

فن آکسیال با قاب گرد ZILABEG

مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TF 28ForwardUtility3Belt280.551390900111626.461---
MD(IF)TF 31ForwardUtility3Belt310.751385800133232.463 ---
MD(IF)TF 35ForwardUtility3Belt351.11395800194441.366 ---
MD(IF)TF 40ForwardUtility3Belt401.51405800291653.970---
MD(IF)TF 45ForwardUtility3Belt452.21410750388847.472---
MD(IF)TF 50ForwardUtility3Belt503141570050045174---
MD(IF)TF 56ForwardUtility3Belt5631420700705663.977 ---
MD(IF)TF 63ForwardUtility3Belt635.5143067096127480---
MD(IF)TF 71ForwardUtility3Belt717.514456001231275.582---
MD(IF)TF 80ForwardUtility3Belt801514556001760495.985---
MD(IF)TF 90ForwardUtility3Belt9018.5145960025092121.488---
MD(IF)TF100ForwardUtility3Belt10022146360034488149.893---
MD(IF)KB 31ForwardUtility3Belt310.75138580028801971---
MD(IF)KB 34ForwardUtility3Belt341.11395800378022.873---
MD(IF)KB 38ForwardUtility3Belt381.51405800529228.576---
MD(IF)KB 42ForwardUtility3Belt421.51405800712834.879---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TF 28ForwardUtility3Belt280.551390900111626.461---
MD(IF)TF 31ForwardUtility3Belt310.751385800133232.463 ---
MD(IF)TF 35ForwardUtility3Belt351.11395800194441.366 ---
MD(IF)TF 40ForwardUtility3Belt401.51405800291653.970---
MD(IF)TF 45ForwardUtility3Belt452.21410750388847.472---
MD(IF)TF 50ForwardUtility3Belt503141570050045174---
MD(IF)TF 56ForwardUtility3Belt5631420700705663.977 ---
MD(IF)TF 63ForwardUtility3Belt635.5143067096127480---
MD(IF)TF 71ForwardUtility3Belt717.514456001231275.582---
MD(IF)TF 80ForwardUtility3Belt801514556001760495.985---
MD(IF)TF 90ForwardUtility3Belt9018.5145960025092121.488---
MD(IF)TF100ForwardUtility3Belt10022146360034488149.893---
MD(IF)KB 31ForwardUtility3Belt310.75138580028801971---
MD(IF)KB 34ForwardUtility3Belt341.11395800378022.873---
MD(IF)KB 38ForwardUtility3Belt381.51405800529228.576---
MD(IF)KB 42ForwardUtility3Belt421.51405800712834.879---
Path: > > > هواکش های سانتریفوژ-فوروارد سه فاز-شرکت مکش و دهش