هواکش های سانتریفوژ-فوروارد تک فاز-شرکت مکش و دهش Expand

هواکش های سانتریفوژ-فوروارد تک فاز-شرکت مکش و دهش

مکش و دهش

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
براساس نوعسانتریفیوژ

نوشتن نقد و نظر

فن آکسیال با قاب گرد ZILABEG

مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TF 28ForwardUtility1Belt280.551405900111626.465---
MD(IF)TF 31 ForwardUtility1Belt310.751415800133232.467 ---
MD(IF)TF 35ForwardUtility1Belt351.11420800194441.370---
MD(IF)TF 40ForwardUtility1Belt401.51415800291653.974---
MD(IF)TF 45ForwardUtility1Belt452.21440750388847.4275 ---
MD(IF)TF 50ForwardUtility1Belt502.21440550385231.477 ---
MD(IF)KB 31ForwardUtility1Belt310.75141580028801972 ---
MD(IF)KB 34ForwardUtility1Belt341.11420800378022.873---
MD(IF)KB 38ForwardUtility1Belt381.51415800529228.576---
MD(IF)KB 42ForwardUtility1Belt421.51415800712834.881---
MD(IF)KB 46ForwardUtility1Belt462.21440750882036.783---
MD(IF)KB 50ForwardUtility1Belt502.214407550820823.282---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TF 28ForwardUtility1Belt280.551405900111626.465---
MD(IF)TF 31 ForwardUtility1Belt310.751415800133232.467 ---
MD(IF)TF 35ForwardUtility1Belt351.11420800194441.370---
MD(IF)TF 40ForwardUtility1Belt401.51415800291653.974---
MD(IF)TF 45ForwardUtility1Belt452.21440750388847.4275 ---
MD(IF)TF 50ForwardUtility1Belt502.21440550385231.477 ---
MD(IF)KB 31ForwardUtility1Belt310.75141580028801972 ---
MD(IF)KB 34ForwardUtility1Belt341.11420800378022.873---
MD(IF)KB 38ForwardUtility1Belt381.51415800529228.576---
MD(IF)KB 42ForwardUtility1Belt421.51415800712834.881---
MD(IF)KB 46ForwardUtility1Belt462.21440750882036.783---
MD(IF)KB 50ForwardUtility1Belt502.214407550820823.282---
Path: > > > هواکش های سانتریفوژ-فوروارد تک فاز-شرکت مکش و دهش