هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش Expand

هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش

مکش و دهش

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
براساس نوعسانتریفیوژ

نوشتن نقد و نظر

فن آکسیال با قاب گرد ZILABEG

مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TB 28Backward Utility 3Belt28 0.3713901450133226.762---
MD(IF)TB 31BackwardUtility3Belt310.5513901450180032.8465---
MD(IF)TB 35BackwardUtility3Belt350.7513851450259241.868---
MD(IF)TB 40BackwardUtility3Belt401.113951450385252.971---
MD(IF)TB 45BackwardUtility3Belt451.514051450550867.374---
MD(IF)TB 50BackwardUtility3Belt502.214101430745282.277---
MD(IF)TB 56BackwardUtility3Belt5631415143010440103.580---
MD(IF)TB 63BackwardUtility3Belt6341420140014648126.483---
MD(IF)TB 71BackwardUtility3Belt715.51430140020880160.386---
MD(IF)TB 80BackwardUtility3Belt807.51445130027828175.888 ---
MD(IF)TB 90BackwardUtility3Belt90111455130039657222.591---
MD(IF)TB 100BackwardUtility3Belt100151455110046008196.7293---
MD(IF)TB 112BackwardUtility3Belt11218.51459100058791203.995 ---
MD(IF)TB 125BackwardUtility3Belt12522146385069469183.596---
MD(IF)TB 140BackwardUtility3Belt14030147180091800203.999 ---
MD(IF)TB 160BackwardUtility3Belt160451464700119952203.9101---
MD(IF)TB 31BackwardUtility3Direct310.551390139017283069---
MD(IF)TB 35BackwardUtility3Direct350.751385138514483872---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TB 40  BackwardUtility  3Direct 40  1.11395 1395 372650  76---
MD(IF)TB 45BackwardUtility3Direct451.51405140553286580 ---
MD(IF)TB 50BackwardUtility3Direct502.21410141073448183---
MD(IF)TB 56BackwardUtility3Direct553141514151036810286---
MD(IF)TB 63BackwardUtility3Direct634142014201482413189---
MD(IF)TB 71BackwardUtility3Direct715.5143014302124016993---
MD(IF)GB 31BackwardUtility3Direct310.5513901390176416.569---
MD(IF)GB 34BackwardUtility3Direct340.751385138523401972 ---
MD(IF)GB 38BackwardUtility3Direct381.11395139533122575---
MD(IF)GB 42BackwardUtility3Direct421.51405140545003178---
MD(IF)GB 46BackwardUtility3Direct462.21410141059403781---
MD(IF)GB 50BackwardUtility3Direct5031415141576324483 ---
MD(IF)GB 56BackwardUtility3Direct56414201420108005686 ---
MD(IF)GB 62BackwardUtility3Direct625.514301430147607089---
MD(IF)GB 68BackwardUtility3Direct687.514451445196568692---
MD(IF)GS 31BackwardUtility3Direct310.5513901390165617.469---
MD(IF)GS 34BackwardUtility3Direct340.751385138521602071---
MD(IF)GS 38BackwardUtility3Direct381.11395139530602674 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
 MD(IF)GS 42 BackwardUtility Direct  42 1.51405 1405 404032 77 ---
MD(IF)GS 46BackwardUtility3Direct462.21410141054723980---
MD(IF)GS 50BackwardUtility3Direct5031415141570564782---
MD(IF)GS 56BackwardUtility3Direct5641420142099365985---
MD(IF)GS 62BackwardUtility3Direct625.514301430135727388---
MD(IF)GS 68BackwardUtility3Direct687.514451445180009091---
MD(IF)GS 31BackwardUtility3Belt310.553190145017281964---
MD(IF)GS 34BackwardUtility3Belt340.7513851450226822.867---
MD(IF)GS 38BackwardUtility3Belt381.113951450316828.570---
MD(IF)GS 42BackwardUtility3Belt421.514051450428434.872---
MD(IF)GS 46BackwardUtility3Belt462.214101450561641.875---
MD(IF)GS 50BackwardUtility3Belt50314151430712848.0777 ---
MD(IF)GS 100BackwardUtility3Belt10015145512004798813593 ---
MD(IF)GS 111BackwardUtility3Belt11118.5145910005461211594 ---
MD(IF)GS 122BackwardUtility3Belt1222214639006534011396---
MD(IF)GS 135BackwardUtility3Belt135301471508362812398 ---
MD(IF)GS 149BackwardUtility3Belt1494514647009259210299 ---
MD(IF)GS 165BackwardUtility3Belt16555 ---700125748125101 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)GS 181  BackwardUtility 3 Belt181 75  ---700  166032150  104---
MD(IF)GS 200BackwardUtility3Belt20090---700223992184107---
MD(IF)GB 31BackwardUtility3Belt310.551390145018721865---
MD(IF)GB 34BackwardUtility3Belt340.7513851450244821.667 ---
MD(IF)GB 38BackwardUtility3Belt381.11395145034202771 ---
MD(IF)GB 42BackwardUtility3Belt421.51405145046443373---
MD(IF)GB 46BackwardUtility3Belt462.214101450608439.676---
MD(IF)GB 50BackwardUtility3Belt50314151430774045.578---
MD(IF)GB 56BackwardUtility3Belt56414201430108725781 ---
MD(IF)GB 62BackwardUtility3Belt62414201400144366783 ---
MD(IF)GB 68BackwardUtility3Belt685.5143014001904480.786 ---
MD(IF)GB 75BackwardUtility3Belt757.5144513002376084.688---
MD(IF)GB 83BackwardUtility3Belt83111455130032184103.791 ---
MD(IF)GB 92BackwardUtility3Belt92111455130043848127.493---
MD(IF)GB 100BackwardUtility3Belt10015145512005198412894---
MD(IF)GB 111BackwardUtility3Belt11118.51459100059256109.795---
MD(IF)GB 122BackwardUtility3Belt12222146390070812107.497 ---
MD(IF)GB 135BackwardUtility3Belt13530147185090612117.399 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)GB 149 Backward Utility Belt 149  45 1464700 100332 96.9 100  ---
MD(IF)GB 165BackwardUtility3Belt16555 ---700136260118.8103---
MD(IF)GB 181BackwardUtility3Belt18175 ---700179856143105---
MD(IF)GB 200BackwardUtility3Belt20090---700242676174.6108 ---
MD(IF)GM 31BackwardUtility3Belt31 --- ---3000180014765 ---
MD(IF)GM 34BackwardUtility3Belt31--- ---30002340176.865---
MD(IF)GM 38BackwardUtility3Belt38--- ---30003312220.870 ---
MD(IF)GM 42BackwardUtility3Belt42 ------30004464269.873---
MD(IF)GM 46BackwardUtility3Belt46--- ---30005868323.675 ---
MD(IF)GM 50BackwardUtility3Belt50 --- ---30007524382.477---
MD(IF)GM 56BackwardUtility3Belt56--- ---300010584479.780---
MD(IF)GM 62BackwardUtility3Belt62 --- ---285013680530.683 ---
MD(IF)GM 68BackwardUtility3Belt68--- ---28501803663885 ---
MD(IF)GM 75BackwardUtility3Belt75--- ---230019512505.786---
MD(IF)GM 83BackwardUtility3Belt83 --- ---21002415651687 ---
MD(IF)GM 92BackwardUtility3Belt92 --- ---19002977251989---
MD(IF)GM 100BackwardUtility3Belt100--- ---17003423649191---
MD(IF)GM 111BackwardUtility3Belt111 --- ---16004406453693 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)GM 122  Backward Utility3 Belt122  --- --- 150054828 569 95 ---
MD(IF)GM 135BackwardUtility3Belt135--- ---14006937260797 ---
MD(IF)GM 149BackwardUtility3Belt149------12007992054399---
MD(IF)GM 165BackwardUtility3Belt165--- ---1100995.4599.8100 ---
MD(IF)GM 181BackwardUtility3Belt181------1000119412556.8102---
MD(IF)GM 200BackwardUtility3Belt200--- ---900145008550.6104 ---
MD(IF)GM 34BackwardUtility3Direct34------2800216015470 ---
MD(IF)GM 38BackwardUtility3Direct38------28003024192.473 ---
MD(IF)GM 42BackwardUtility3Direct42 ------2800410423576 ---
MD(IF)GM 46BackwardUtility3Direct46 --- ---28005400281.979---
MD(IF)GM 50BackwardUtility3Direct50--- ---2800694833381 ---
MD(IF)GM 56BackwardUtility3Direct56------28009756417.884---
MD(IF)GM 62BackwardUtility3Direct62 --- ---28001324851287 ---
MD(IF)GM 68BackwardUtility3Direct68 --- ---28001746061690---

 

مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TB 28Backward Utility 3Belt28 0.3713901450133226.762---
MD(IF)TB 31BackwardUtility3Belt310.5513901450180032.8465---
MD(IF)TB 35BackwardUtility3Belt350.7513851450259241.868---
MD(IF)TB 40BackwardUtility3Belt401.113951450385252.971---
MD(IF)TB 45BackwardUtility3Belt451.514051450550867.374---
MD(IF)TB 50BackwardUtility3Belt502.214101430745282.277---
MD(IF)TB 56BackwardUtility3Belt5631415143010440103.580---
MD(IF)TB 63BackwardUtility3Belt6341420140014648126.483---
MD(IF)TB 71BackwardUtility3Belt715.51430140020880160.386---
MD(IF)TB 80BackwardUtility3Belt807.51445130027828175.888 ---
MD(IF)TB 90BackwardUtility3Belt90111455130039657222.591---
MD(IF)TB 100BackwardUtility3Belt100151455110046008196.7293---
MD(IF)TB 112BackwardUtility3Belt11218.51459100058791203.995 ---
MD(IF)TB 125BackwardUtility3Belt12522146385069469183.596---
MD(IF)TB 140BackwardUtility3Belt14030147180091800203.999 ---
MD(IF)TB 160BackwardUtility3Belt160451464700119952203.9101---
MD(IF)TB 31BackwardUtility3Direct310.551390139017283069---
MD(IF)TB 35BackwardUtility3Direct350.751385138514483872---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)TB 40  BackwardUtility  3Direct 40  1.11395 1395 372650  76---
MD(IF)TB 45BackwardUtility3Direct451.51405140553286580 ---
MD(IF)TB 50BackwardUtility3Direct502.21410141073448183---
MD(IF)TB 56BackwardUtility3Direct553141514151036810286---
MD(IF)TB 63BackwardUtility3Direct634142014201482413189---
MD(IF)TB 71BackwardUtility3Direct715.5143014302124016993---
MD(IF)GB 31BackwardUtility3Direct310.5513901390176416.569---
MD(IF)GB 34BackwardUtility3Direct340.751385138523401972 ---
MD(IF)GB 38BackwardUtility3Direct381.11395139533122575---
MD(IF)GB 42BackwardUtility3Direct421.51405140545003178---
MD(IF)GB 46BackwardUtility3Direct462.21410141059403781---
MD(IF)GB 50BackwardUtility3Direct5031415141576324483 ---
MD(IF)GB 56BackwardUtility3Direct56414201420108005686 ---
MD(IF)GB 62BackwardUtility3Direct625.514301430147607089---
MD(IF)GB 68BackwardUtility3Direct687.514451445196568692---
MD(IF)GS 31BackwardUtility3Direct310.5513901390165617.469---
MD(IF)GS 34BackwardUtility3Direct340.751385138521602071---
MD(IF)GS 38BackwardUtility3Direct381.11395139530602674 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
 MD(IF)GS 42 BackwardUtility Direct  42 1.51405 1405 404032 77 ---
MD(IF)GS 46BackwardUtility3Direct462.21410141054723980---
MD(IF)GS 50BackwardUtility3Direct5031415141570564782---
MD(IF)GS 56BackwardUtility3Direct5641420142099365985---
MD(IF)GS 62BackwardUtility3Direct625.514301430135727388---
MD(IF)GS 68BackwardUtility3Direct687.514451445180009091---
MD(IF)GS 31BackwardUtility3Belt310.553190145017281964---
MD(IF)GS 34BackwardUtility3Belt340.7513851450226822.867---
MD(IF)GS 38BackwardUtility3Belt381.113951450316828.570---
MD(IF)GS 42BackwardUtility3Belt421.514051450428434.872---
MD(IF)GS 46BackwardUtility3Belt462.214101450561641.875---
MD(IF)GS 50BackwardUtility3Belt50314151430712848.0777 ---
MD(IF)GS 100BackwardUtility3Belt10015145512004798813593 ---
MD(IF)GS 111BackwardUtility3Belt11118.5145910005461211594 ---
MD(IF)GS 122BackwardUtility3Belt1222214639006534011396---
MD(IF)GS 135BackwardUtility3Belt135301471508362812398 ---
MD(IF)GS 149BackwardUtility3Belt1494514647009259210299 ---
MD(IF)GS 165BackwardUtility3Belt16555 ---700125748125101 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)GS 181  BackwardUtility 3 Belt181 75  ---700  166032150  104---
MD(IF)GS 200BackwardUtility3Belt20090---700223992184107---
MD(IF)GB 31BackwardUtility3Belt310.551390145018721865---
MD(IF)GB 34BackwardUtility3Belt340.7513851450244821.667 ---
MD(IF)GB 38BackwardUtility3Belt381.11395145034202771 ---
MD(IF)GB 42BackwardUtility3Belt421.51405145046443373---
MD(IF)GB 46BackwardUtility3Belt462.214101450608439.676---
MD(IF)GB 50BackwardUtility3Belt50314151430774045.578---
MD(IF)GB 56BackwardUtility3Belt56414201430108725781 ---
MD(IF)GB 62BackwardUtility3Belt62414201400144366783 ---
MD(IF)GB 68BackwardUtility3Belt685.5143014001904480.786 ---
MD(IF)GB 75BackwardUtility3Belt757.5144513002376084.688---
MD(IF)GB 83BackwardUtility3Belt83111455130032184103.791 ---
MD(IF)GB 92BackwardUtility3Belt92111455130043848127.493---
MD(IF)GB 100BackwardUtility3Belt10015145512005198412894---
MD(IF)GB 111BackwardUtility3Belt11118.51459100059256109.795---
MD(IF)GB 122BackwardUtility3Belt12222146390070812107.497 ---
MD(IF)GB 135BackwardUtility3Belt13530147185090612117.399 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)GB 149 Backward Utility Belt 149  45 1464700 100332 96.9 100  ---
MD(IF)GB 165BackwardUtility3Belt16555 ---700136260118.8103---
MD(IF)GB 181BackwardUtility3Belt18175 ---700179856143105---
MD(IF)GB 200BackwardUtility3Belt20090---700242676174.6108 ---
MD(IF)GM 31BackwardUtility3Belt31 --- ---3000180014765 ---
MD(IF)GM 34BackwardUtility3Belt31--- ---30002340176.865---
MD(IF)GM 38BackwardUtility3Belt38--- ---30003312220.870 ---
MD(IF)GM 42BackwardUtility3Belt42 ------30004464269.873---
MD(IF)GM 46BackwardUtility3Belt46--- ---30005868323.675 ---
MD(IF)GM 50BackwardUtility3Belt50 --- ---30007524382.477---
MD(IF)GM 56BackwardUtility3Belt56--- ---300010584479.780---
MD(IF)GM 62BackwardUtility3Belt62 --- ---285013680530.683 ---
MD(IF)GM 68BackwardUtility3Belt68--- ---28501803663885 ---
MD(IF)GM 75BackwardUtility3Belt75--- ---230019512505.786---
MD(IF)GM 83BackwardUtility3Belt83 --- ---21002415651687 ---
MD(IF)GM 92BackwardUtility3Belt92 --- ---19002977251989---
MD(IF)GM 100BackwardUtility3Belt100--- ---17003423649191---
MD(IF)GM 111BackwardUtility3Belt111 --- ---16004406453693 ---
مدلنوع پروانهنوع مدلفازانتقال قدرتقطر پروانه CMقدرت موتور kwدور موتوردور پروانه (max)ظرفیت هوادهیفشار psشدت صداdBقیمت(ريال)
MD(IF)GM 122  Backward Utility3 Belt122  --- --- 150054828 569 95 ---
MD(IF)GM 135BackwardUtility3Belt135--- ---14006937260797 ---
MD(IF)GM 149BackwardUtility3Belt149------12007992054399---
MD(IF)GM 165BackwardUtility3Belt165--- ---1100995.4599.8100 ---
MD(IF)GM 181BackwardUtility3Belt181------1000119412556.8102---
MD(IF)GM 200BackwardUtility3Belt200--- ---900145008550.6104 ---
MD(IF)GM 34BackwardUtility3Direct34------2800216015470 ---
MD(IF)GM 38BackwardUtility3Direct38------28003024192.473 ---
MD(IF)GM 42BackwardUtility3Direct42 ------2800410423576 ---
MD(IF)GM 46BackwardUtility3Direct46 --- ---28005400281.979---
MD(IF)GM 50BackwardUtility3Direct50--- ---2800694833381 ---
MD(IF)GM 56BackwardUtility3Direct56------28009756417.884---
MD(IF)GM 62BackwardUtility3Direct62 --- ---28001324851287 ---
MD(IF)GM 68BackwardUtility3Direct68 --- ---28001746061690---

 

Path: > > > هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش