هوا ساز آپارتمانی افقی تهویه سپهر بامبدل هوای گرم Expand

هوا ساز آپارتمانی افقی تهویه سپهر بامبدل هوای گرم

تهویه سپهر

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. برق مصرفی هواساز هایفوق تک فاز می باشد.
  2. محل نصب هواسازهای تهویه سپهر فوق عمدتا در فضای بالکن یا بام ساختمان می باشد.
  3. قطر دودکش هواسازهای تهویه سپهر فوق عمدتا 15 سانتی متر است.
  4. هواسازهای فوق فاقد سیستم تامین آبگرم مصرفی می باشند.
  5. قیمت انواع هوا ساز آپارتمانی افقی تهویه سپهر پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متعاقباً اعلام  قیمت خواهد شد.
  6. قطر لوله آب سرد ورودی جهت تامین آب مورد نیاز سیستم سرمایش سلولزی در تایستانها½ اینچ می باشد.
  7. ابعاد ایرواشر ها در ردیفهای 5 و6 با توجه به ابعاد مورد نیاز در پروژه بصورت خاص طراحی می شود.
  8. هواسازهای آپارتمانی شرکت تهویه سپهر دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات بعد از فروش می باشند.
براساس نوعآپارتمانی

نوشتن نقد و نظر

هواساز ایرواشر با کوئل گرمائی تهویه آذر نسیم

مدلحجم هوادهی C.F.Mقدرت موتور KWفشار استاتیکی فن IN/H2Oابعاد خروجی هواCMحداکثر قدرت گرمایش kcal/hابعاد خروجی هواCMابعاد دستگاهcmقیمت
(ريال)
عرضارتفاعطولعرضارتفاع
200020001/150/53025125003/480115180استعلامی
300030001/150/53025125003/480115180استعلامی
450045001/50/84742300001110140195استعلامی
600060002/61/43540400001.1/4160140195استعلامی
900090003/92/13540700001.1/2---------استعلامی
12000120005/22/83540750001.1/2---------استعلامی
مدلحجم هوادهی C.F.Mقدرت موتور KWفشار استاتیکی فن IN/H2Oابعاد خروجی هواCMحداکثر قدرت گرمایش kcal/hابعاد خروجی هواCMابعاد دستگاهcmقیمت
(ريال)
عرضارتفاعطولعرضارتفاع
200020001/150/53025125003/480115180استعلامی
300030001/150/53025125003/480115180استعلامی
450045001/50/84742300001110140195استعلامی
600060002/61/43540400001.1/4160140195استعلامی
900090003/92/13540700001.1/2---------استعلامی
12000120005/22/83540750001.1/2---------استعلامی
Path: > > > هوا ساز آپارتمانی افقی تهویه سپهر بامبدل هوای گرم