مشعل گازوئيل سوز Ray Expand

مشعل گازوئيل سوز Ray

Ray International

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعلهای گازوئيل سوز بر عدد 8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.
  2. بطور کلی هنگام انتخاب مشعل ، علاوه بر لزوم توجه به نوع سوخت مشعل (گاز، گازوئیل،دوگانه،مازوت،سه گانه سوز) لازم است به دلایل مختلف ظرفیت مشعل حدود 20% بیشتر از ظرفیت دیگ یا محفظه احتراق هیتر در نظر گرفته شود.
  3. استفاده از مشعل هاي گازوئيل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
  4. در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
  5. كليه قيمتها فوق  با نرخ يورو 13000 ریال محاسبه گرديده و هر تغيير  در قيمت يورو  در قيمت هاي  فوق اثرگذار خواهد بود.
براساس نوع سوختگازوئیل سوز

نوشتن نقد و نظر

مشعل گازی کم مصرف ایران رادیاتور

مدلحد اکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.w.نوع رلهقطر شعله پوش m.m.فشار پمپ گازوئیل Barقیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф.
RA2SP10892880220-11مرحلهدستي0.09TF976--استعلامی
JPE80/1190163400220-11مرحلهدستي0.24TF976--استعلامی
JPE80/2250215000220-11مرحلهدستي0.24TF976--استعلامی
P.DE 0350301000220-11مرحلهدستي0.55TF976--استعلامی
P.DE 0350301000380-32مرحلهدمپرموتور0.55TF976--استعلامی
PDE0sp474407640380-32مرحلهدمپرموتور0.55TF976--استعلامی
PDE0sp474407640380-32مرحلهدمپرموتور0.55TF976--استعلامی
PDE1685589100380-32مرحلهدمپرموتور1.1TMO720--استعلامی
PDE1685589100380-32مرحلهدمپرموتور1.1TMO720--استعلامی
PDE1sp980824800380-32مرحلهدمپرموتور1.5TMO720--استعلامی
PDE A215421326120380-32مرحلهدمپرموتور3TMO720--استعلامی
PDE B220151732900380-32مرحلهدمپرموتور3TMO720--استعلامی
PDE2SL20151732900380-3شعله پیوستهدمپرموتور3TMO720--استعلامی
PDE2sp24002100000380-32مرحلهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE2sp24002100000380-3شعله پیوستهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE 335583060000380-32مرحلهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE335583060000380-3شعله پیوستهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE3sp47444080000380-3شعله پیوستهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
مدلحد اکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.w.نوع رلهقطر شعله پوش m.m.فشار پمپ گازوئیل Barقیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф.
RA2SP10892880220-11مرحلهدستي0.09TF976--استعلامی
JPE80/1190163400220-11مرحلهدستي0.24TF976--استعلامی
JPE80/2250215000220-11مرحلهدستي0.24TF976--استعلامی
P.DE 0350301000220-11مرحلهدستي0.55TF976--استعلامی
P.DE 0350301000380-32مرحلهدمپرموتور0.55TF976--استعلامی
PDE0sp474407640380-32مرحلهدمپرموتور0.55TF976--استعلامی
PDE0sp474407640380-32مرحلهدمپرموتور0.55TF976--استعلامی
PDE1685589100380-32مرحلهدمپرموتور1.1TMO720--استعلامی
PDE1685589100380-32مرحلهدمپرموتور1.1TMO720--استعلامی
PDE1sp980824800380-32مرحلهدمپرموتور1.5TMO720--استعلامی
PDE A215421326120380-32مرحلهدمپرموتور3TMO720--استعلامی
PDE B220151732900380-32مرحلهدمپرموتور3TMO720--استعلامی
PDE2SL20151732900380-3شعله پیوستهدمپرموتور3TMO720--استعلامی
PDE2sp24002100000380-32مرحلهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE2sp24002100000380-3شعله پیوستهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE 335583060000380-32مرحلهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE335583060000380-3شعله پیوستهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
PDE3sp47444080000380-3شعله پیوستهدمپرموتور-TMO720--استعلامی
Path: > > > مشعل گازوئيل سوز Ray