مشعل کاوه دوگانه سوز Expand

مشعل کاوه دوگانه سوز

کاوه

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل های گازوئيل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.
  2. از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل های گازی بر عدد10,000مقدار متر مکعب مصرف گاز در ساعت بدست می آيد.
  3. بطور کلی هنگام انتخاب مشعل ، علاوه بر لزوم توجه به نوع سوخت مشعل (گاز، گازوئیل،دوگانه،مازوت،سه گانه سوز) لازم است به دلایل مختلف ظرفیت مشعل حدود 20% بیشتر از ظرفیت دیگ یا محفظه احتراق هیتر در نظر گرفته شود.
  4.  در مشعل های گازی که فشار گاز تغذیه آنها، 2 پوند یا بیشتر باشد ( 150 میلی بار ) استفاده از رگولاتور گاز جهت کاهش فشار گاز و یا بالانسر (استابلایزر) جهت تنظیم فشار گاز الزامیست.
براساس نوع سوختدو گانه سوز

نوشتن نقد و نظر

مشعل گازی کم مصرف ایران رادیاتور

مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mقطر خط گاز inالکترو موتور پمپ گازوئیلقیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
EGL 4-40---350,000380-31مرحلهدستی0.37خارجي170 0.18استعلامی
EGL 4-40---400,000380-31مرحلهدستی0.55خارجي170"½10.25استعلامی
EGL 4-40---500,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55خارجي170"½10.25استعلامی
EGL 4-40---600,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55خارجي170"½10.25استعلامی
MFGL100-100---800,000380-32مرحلهاتوماتیک1.1خارجي210"½10.25استعلامی
MFGL100-100---1,000,000380-32مرحلهاتوماتیک2.2خارجي210"½10.25استعلامی
UDGL 150-1---1,250,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---1,500,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---2,250,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---3,000,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---3,000,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250 0.37استعلامی
MFGL 500---3,500,000380-33مرحلهاتوماتیک11خارجي400''31.1استعلامی
MFGL 600---4,000,000380-33مرحلهاتوماتیک11خارجي400''31.5استعلامی
MFGL 700---5,000,000380-33مرحلهاتوماتیک15خارجي400''41.5استعلامی
MFGL 800---6,000,000380-33مرحلهاتوماتیک18.5خارجي440''41.5استعلامی
MFGL 900---7,000,000380-33مرحلهاتوماتیک18.5خارجي440''42.2استعلامی
MFGL 750---8,000,000380-33مرحلهاتوماتیک22خارجي465''42.2استعلامی
MFGL 850---10,000,000380-33مرحلهاتوماتیک30خارجي465''42.2استعلامی
مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mقطر خط گاز inالکترو موتور پمپ گازوئیلقیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
MFGL 1000---8,000,000380-33مرحلهاتوماتیک22خارجي440''42.2استعلامی
MFGL 1100---9,000,000380-33مرحلهاتوماتیک30خارجي440''42.2استعلامی
MFGL 1200---10,000,000380-33مرحلهاتوماتیک37خارجي570 3استعلامی
مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mقطر خط گاز inالکترو موتور پمپ گازوئیلقیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
EGL 4-40---350,000380-31مرحلهدستی0.37خارجي170 0.18استعلامی
EGL 4-40---400,000380-31مرحلهدستی0.55خارجي170"½10.25استعلامی
EGL 4-40---500,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55خارجي170"½10.25استعلامی
EGL 4-40---600,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55خارجي170"½10.25استعلامی
MFGL100-100---800,000380-32مرحلهاتوماتیک1.1خارجي210"½10.25استعلامی
MFGL100-100---1,000,000380-32مرحلهاتوماتیک2.2خارجي210"½10.25استعلامی
UDGL 150-1---1,250,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---1,500,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---2,250,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---3,000,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250''20.37استعلامی
UDGL 150-1---3,000,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي250 0.37استعلامی
MFGL 500---3,500,000380-33مرحلهاتوماتیک11خارجي400''31.1استعلامی
MFGL 600---4,000,000380-33مرحلهاتوماتیک11خارجي400''31.5استعلامی
MFGL 700---5,000,000380-33مرحلهاتوماتیک15خارجي400''41.5استعلامی
MFGL 800---6,000,000380-33مرحلهاتوماتیک18.5خارجي440''41.5استعلامی
MFGL 900---7,000,000380-33مرحلهاتوماتیک18.5خارجي440''42.2استعلامی
MFGL 750---8,000,000380-33مرحلهاتوماتیک22خارجي465''42.2استعلامی
MFGL 850---10,000,000380-33مرحلهاتوماتیک30خارجي465''42.2استعلامی
مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mقطر خط گاز inالکترو موتور پمپ گازوئیلقیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
MFGL 1000---8,000,000380-33مرحلهاتوماتیک22خارجي440''42.2استعلامی
MFGL 1100---9,000,000380-33مرحلهاتوماتیک30خارجي440''42.2استعلامی
MFGL 1200---10,000,000380-33مرحلهاتوماتیک37خارجي570 3استعلامی
Path: > > > مشعل کاوه دوگانه سوز