مشعل گازی کاوه Expand

مشعل گازی کاوه

کاوه

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل های گازی بر عدد10,000مقدار متر مکعب مصرف گاز در ساعت بدست می آيد.
  2. بطور کلی هنگام انتخاب مشعل ، علاوه بر لزوم توجه به نوع سوخت مشعل (گاز، گازوئیل،دوگانه،مازوت،سه گانه سوز) لازم است به دلایل مختلف ظرفیت مشعل حدود 20% بیشتر از ظرفیت دیگ یا محفظه احتراق هیتر در نظر گرفته شود.
  3. در ابتداي مسير سوخت گاز ورودي به خط گاز مشعل هاي گازی استفاده از شير دستي و فيلتر گاز الزامي است.
  4.  در مشعل های گازی که فشار گاز تغذیه انها، 2 پوند یا بیشتر باشد ( 150 میلی بار ) استفاده از رگولاتور گاز جهت کاهش فشار گاز و یا بالانسر (استابلایزر) جهت تنظیم فشار گاز الزامیست.
براساس نوع سوختگازسوز

نوشتن نقد و نظر

مشعل گازی کم مصرف ایران رادیاتور

مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mحد اقل فشار گاز m.Barقطر خط گاز (In)قیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
EG1استعلامی100,000220-11مرحلهدستي0.11ایرانی10518استعلامی
EG2استعلامی150,000220-11مرحلهدستي0.18ایرانی10518استعلامی
EG3-25استعلامی250,000220-11مرحلهدستي0.25ایرانی16518استعلامی
EG3-30استعلامی300,000220-11مرحلهدستی0.37ایرانی16518"1استعلامی
EG4-40استعلامی350,000220-11مرحلهدستی0.37ایرانی16518"1استعلامی
EG4-60استعلامی400,000380-31مرحلهدستی0.55ایرانی16518"½1استعلامی
EG4-2-60استعلامی500,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55ایرانی165181 1/2"استعلامی
EG4-2-65استعلامی600,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55ایرانی17030"½1استعلامی
MFG100-80استعلامی700,000380-32مرحلهاتوماتیک0.75ایرانی19030"½1استعلامی
MFG100-100استعلامی800,000380-32مرحلهاتوماتیک1.1خارجي19030"½1استعلامی
MFG100-120استعلامی900,000380-32مرحلهاتوماتیک1.5خارجي19030"½1استعلامی
MFG100-140استعلامی1,000,000380-32مرحلهاتوماتیک2.2خارجي22640"½1استعلامی
UDG150-1استعلامی1,250,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي25055"2استعلامی
UDG150-2استعلامی1,500,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي25055"2استعلامی
UDG 250استعلامی2,250,000380-32مرحلهاتوماتیک4خارجي26060"2استعلامی
UDG 350استعلامی3,000,000380-32مرحلهاتوماتیک7.5خارجي36070"½1استعلامی
MFG 500استعلامی3,500,000380-32مرحلهاتوماتیک11خارجي40090"3استعلامی
MFG 600استعلامی4,000,000380-32مرحلهاتوماتیک11خارجي40090"3استعلامی
مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mحد اقل فشار گاز m.Barقطر خط گاز (In)قیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
MFG 700استعلامی5,000,000380-32مرحلهاتوماتیک15خارجي40090"4استعلامی
MFG 800استعلامی6,000,000380-32مرحلهاتوماتیک18.5خارجي44090"4استعلامی
MFG 900استعلامی7,000,000380-32مرحلهاتوماتیک18.5خارجي440100"4استعلامی
MFG 750استعلامی8,000,000380-32مرحلهاتوماتیک22خارجي465100"4استعلامی
MFG 850استعلامی10,000,000380-32مرحلهاتوماتیک30خارجي465100"4استعلامی
MFG 1000استعلامی8,000,000380-32مرحلهاتوماتیک22خارجي440120"4استعلامی
MFG 1100استعلامی9,000,000380-32مرحلهاتوماتیک30خارجي440120"4استعلامی
MFG 1200استعلامی10,000,000380-32مرحلهاتوماتیک37خارجي570120"4استعلامی
MFG 1400استعلامی12,000,000380-32مرحلهاتوماتیک45خارجي570120"6استعلامی
مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mحد اقل فشار گاز m.Barقطر خط گاز (In)قیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
EG1استعلامی100,000220-11مرحلهدستي0.11ایرانی10518استعلامی
EG2استعلامی150,000220-11مرحلهدستي0.18ایرانی10518استعلامی
EG3-25استعلامی250,000220-11مرحلهدستي0.25ایرانی16518استعلامی
EG3-30استعلامی300,000220-11مرحلهدستی0.37ایرانی16518"1استعلامی
EG4-40استعلامی350,000220-11مرحلهدستی0.37ایرانی16518"1استعلامی
EG4-60استعلامی400,000380-31مرحلهدستی0.55ایرانی16518"½1استعلامی
EG4-2-60استعلامی500,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55ایرانی165181 1/2"استعلامی
EG4-2-65استعلامی600,000380-32مرحلهاتوماتیک0.55ایرانی17030"½1استعلامی
MFG100-80استعلامی700,000380-32مرحلهاتوماتیک0.75ایرانی19030"½1استعلامی
MFG100-100استعلامی800,000380-32مرحلهاتوماتیک1.1خارجي19030"½1استعلامی
MFG100-120استعلامی900,000380-32مرحلهاتوماتیک1.5خارجي19030"½1استعلامی
MFG100-140استعلامی1,000,000380-32مرحلهاتوماتیک2.2خارجي22640"½1استعلامی
UDG150-1استعلامی1,250,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي25055"2استعلامی
UDG150-2استعلامی1,500,000380-32مرحلهاتوماتیک3خارجي25055"2استعلامی
UDG 250استعلامی2,250,000380-32مرحلهاتوماتیک4خارجي26060"2استعلامی
UDG 350استعلامی3,000,000380-32مرحلهاتوماتیک7.5خارجي36070"½1استعلامی
MFG 500استعلامی3,500,000380-32مرحلهاتوماتیک11خارجي40090"3استعلامی
MFG 600استعلامی4,000,000380-32مرحلهاتوماتیک11خارجي40090"3استعلامی
مدلحداکثر قدرت گرمایشبرق مصرفینحوه احتراقدمپر هواالکترو موتور فن .K.wنوع رلهقطر شعله پوش m.mحد اقل فشار گاز m.Barقطر خط گاز (In)قیمت (ریال)
KWKcal/hrV –Ф
MFG 700استعلامی5,000,000380-32مرحلهاتوماتیک15خارجي40090"4استعلامی
MFG 800استعلامی6,000,000380-32مرحلهاتوماتیک18.5خارجي44090"4استعلامی
MFG 900استعلامی7,000,000380-32مرحلهاتوماتیک18.5خارجي440100"4استعلامی
MFG 750استعلامی8,000,000380-32مرحلهاتوماتیک22خارجي465100"4استعلامی
MFG 850استعلامی10,000,000380-32مرحلهاتوماتیک30خارجي465100"4استعلامی
MFG 1000استعلامی8,000,000380-32مرحلهاتوماتیک22خارجي440120"4استعلامی
MFG 1100استعلامی9,000,000380-32مرحلهاتوماتیک30خارجي440120"4استعلامی
MFG 1200استعلامی10,000,000380-32مرحلهاتوماتیک37خارجي570120"4استعلامی
MFG 1400استعلامی12,000,000380-32مرحلهاتوماتیک45خارجي570120"6استعلامی
Path: > > > مشعل گازی کاوه