پمپ آب استیل ایستاده اشپیک Expand

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

اشپیک

جدید

قیمت برای شما :

ff05f8585f6385f4433ab6d3a1a9f6ed.jpg

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. اعداد هد ودبی ارائه شده برای پمپهای فوق در محدوده راندمان حداکثر پمپ درنظر گرفته شده است

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 2-3010.372233803502900استعلامی
INV 2-5010.552393803502900استعلامی
INV 2-7010.752503803502900استعلامی
INV 2-9011.102693803502900استعلامی
INV 2-11011.12803803502900استعلامی
INV 2-15011.121113803502900استعلامی
INV 2-18012.221403803502900استعلامی
INV 2-2301321723803502900استعلامی
INV 2-2501321903803502900استعلامی
INV 4-501.1/40.754383803502900استعلامی
INV 4-701.1/41.14533803502900استعلامی
INV 4-1801.1/4341343803502900استعلامی
INV 4-2501.1/4441863803502900استعلامی
INV 10-401.1/21.510323803502900استعلامی
INV 10-501.1/22.210413803502900استعلامی
INV 10-601.1/22.210503803502900استعلامی
INV 10-701.1/2310603803502900استعلامی
INV 10-801.1/2310683803502900استعلامی
مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 10-901.1/2410793803502900استعلامی
INV 10-1001.1/2410883803502900استعلامی
INV 10-1401.1/25.5101183803502900استعلامی
INV 10-2001.1/27.5101753803502900استعلامی
INV 18-402418443803502900استعلامی
INV 18-5025.518563803502900استعلامی
INV 18-6025.518653803502900استعلامی
INV 18-7027.518783803502900استعلامی
INV 18-8027.518883803502900استعلامی
INV 18-140215181553803502900استعلامی
INV 18-160215181853803502900استعلامی
INV 32-302.1/25.532403803502900استعلامی
INV 32-402.1/27.532583803502900استعلامی
INV 32-502.1/21132723803502900استعلامی
INV 32-702.1/215321023803502900استعلامی
INV 45-3031145543803502900استعلامی
INV 45-4031545733803502900استعلامی
INV 65-8042265753803502900استعلامی
مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 2-3010.372233803502900استعلامی
INV 2-5010.552393803502900استعلامی
INV 2-7010.752503803502900استعلامی
INV 2-9011.102693803502900استعلامی
INV 2-11011.12803803502900استعلامی
INV 2-15011.121113803502900استعلامی
INV 2-18012.221403803502900استعلامی
INV 2-2301321723803502900استعلامی
INV 2-2501321903803502900استعلامی
INV 4-501.1/40.754383803502900استعلامی
INV 4-701.1/41.14533803502900استعلامی
INV 4-1801.1/4341343803502900استعلامی
INV 4-2501.1/4441863803502900استعلامی
INV 10-401.1/21.510323803502900استعلامی
INV 10-501.1/22.210413803502900استعلامی
INV 10-601.1/22.210503803502900استعلامی
INV 10-701.1/2310603803502900استعلامی
INV 10-801.1/2310683803502900استعلامی
مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 10-901.1/2410793803502900استعلامی
INV 10-1001.1/2410883803502900استعلامی
INV 10-1401.1/25.5101183803502900استعلامی
INV 10-2001.1/27.5101753803502900استعلامی
INV 18-402418443803502900استعلامی
INV 18-5025.518563803502900استعلامی
INV 18-6025.518653803502900استعلامی
INV 18-7027.518783803502900استعلامی
INV 18-8027.518883803502900استعلامی
INV 18-140215181553803502900استعلامی
INV 18-160215181853803502900استعلامی
INV 32-302.1/25.532403803502900استعلامی
INV 32-402.1/27.532583803502900استعلامی
INV 32-502.1/21132723803502900استعلامی
INV 32-702.1/215321023803502900استعلامی
INV 45-3031145543803502900استعلامی
INV 45-4031545733803502900استعلامی
INV 65-8042265753803502900استعلامی
Path: > > > پمپ آب استیل ایستاده اشپیک