پمپ های تمام استیل تخلیه آب های صنعتی خورندهHCP-سری SF و SS Expand

پمپ های تمام استیل تخلیه آب های صنعتی خورندهHCP-سری SF و SS

آهوان تک

جدید

قیمت برای شما :

ff05f8585f6385f4433ab6d3a1a9f6ed.jpg

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپهاي فوق بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند.
  2. پمپ های HCP شامل یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش شرکت وارد کننده می باشد.
  3. پمپ های HCP دارای استاندارد API می باشد.

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

پمپ های تمام استیل تخلیه آب های صنعتی خورندهHCP-سری SF و SS

پمپ های تمام استیل تخلیه آب های صنعتی خورندهHCP-سری SF و SS

مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
SS-05A (305 20.4877230150---استعلامی
SS-05A(304)20.4877380350---استعلامی
SS-05A(316)20.48772301.3503000استعلامی
SS-05A(316)20.4877380350---استعلامی
SS-05AF(304)20.48772301503000استعلامی
SS-05AF(304)20.48773803503000استعلامی
SS-05AF(316)20.4877230150---استعلامی
SS-05AF(316)20.48773803503000استعلامی
SS-21A20.75810102301.3503000استعلامی
SS-21A20.7581010380350---استعلامی
SS-21AF20.75810102301503000استعلامی
SS-21AF20.75810103803503000استعلامی
SF-05AU(304)20.435962301.3503000استعلامی
SF-05AU(304)20.43596380350---استعلامی
SF-05AU(316)20.435962301.3503000استعلامی
SF-05AU(316)20.43596380350---استعلامی
SF-05AUF(304)30.435962301503000استعلامی
SF-05AUF(304)30.435963803503000استعلامی
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
SF-05AUF(316)30.435962301503000استعلامی
SF-05AUF(316)30.435963803503000استعلامی
SF-21AU20.75351282301.3503000استعلامی
SF-21AU20.7535128380350---استعلامی
SF-21AUF20.75351282301503000استعلامی
SF-21AUF20.75351283803503000استعلامی
SF-3231.535278380350---استعلامی
SF-3332.232369380350---استعلامی
SF-3533.7563015380350---استعلامی
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
L-6261.5201202.13803501450استعلامی
L-6362.2201202.53803501450استعلامی
L-200A85.52221043803501450استعلامی
L-250A85.52234243803501450استعلامی
L-300A85.5224204.53803501450استعلامی
LA-22502237---24003380350---استعلامی
LA-22502237---28003380350---استعلامی
LA-22602245---------380350---استعلامی
LA-28752855---36003.5380350---استعلامی
LA-281002875---42004380350---استعلامی
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
A-05A20.48682301.3503000استعلامی
A-05A20.48683803503000استعلامی
A-05AF20.48682301503000استعلامی-
A-05B20.48683803503000استعلامی
A-05B20.48682301.3503000استعلامی
A-05BF20.48683803503000استعلامی
A-05BF20.48682301503000استعلامی
A-2120.751011103803503000استعلامی
A-2120.751011102301.3503000استعلامی
A-21F20.751011103803503000استعلامی
A-21F20.751011102301503000استعلامی
A-3130.7510186.53803503000استعلامی
A-3130.7510186.52301.3503000استعلامی
A-31F30.7510186.53803503000استعلامی
A-31F30.7510186.52301503000استعلامی
A-32T31.51124123803503000استعلامی
A-32T31.51124122301503000استعلامی
A-32TF31.51124123803503000استعلامی
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
A-32TF31.51124122301503000استعلامی
A-2322.2111224.52301503000استعلامی
A-2322.2111224.53803503000استعلامی
A-23F22.2111224.53803503000استعلامی
A-3332.21124162301503000استعلامی
A-3332.21124163803503000استعلامی
A-33F32.21124163803503000استعلامی
A-4342.21124102301503000استعلامی
A-4342.21142103803503000استعلامی
A-43F42.21142103803503000استعلامی
Path: > > > پمپ های تمام استیل تخلیه آب های صنعتی خورندهHCP-سری SF و SS