پمپ بلند کاست خطی شوفاژ Expand

پمپ بلند کاست خطی شوفاژ

بل اند کاست تهران

جدید

قیمت برای شما :

2,929,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

1. تفاوت بهای پمپ های صادراتی بلند کاست فوق در قسمت توپی واسطه (سیل آرمسترانگی) می باشد.
2. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي خطی بلند کاست تهران در محدوده راندمان حداکثر پمپ در نظر گرفته شده است ، ولی دیاگرام انتخاب پمپ های خطی بلند کاست تهران نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است  .
3. برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .
4. برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ  سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود همچنین برای مشاهده روش محاسبه هد پمپ های سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید .
5. محاسبه  و  انتخاب  پمپ  سیرکولاتور برای  سیستمهای سرمایش و گرمایش  ساختمانها  باید فقط  توسط  مهندسین با  تجربه  تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد

براساس نوعخطی

نوشتن نقد و نظر

عایق رولی وان فلکس oneflex

مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور HPدبی G.P.Mهد Ftبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
HZ–Ф– V
1"-S251"1/1210550 - 1 -22014502,929,000
1¼"-S251¼"1/820550 - 1 - 22014502,971,000
1½"-HV1½"1/620850 - 1 - 22014504,083,000
2"-HV2"1/630950 - 1 - 22014504,083,000
1½"-AA1½"1/3301750 - 1 - 22014505,229,000
2"-AA2"1/2601750 - 1 - 22014505,229,000
2"-AA2"3/4601750 - 1 - 22014506,631,000
2"-HV صادراتی2"1/630950 - 1 - 22014504,940,000
2"-AA صادراتی2"1/2601750 - 1 - 22014505,640,000
2"-AA صادراتی2"3/4601750 - 1 - 22014506,350,000
1½"-AAصادراتی1½"1/3301750 - 1 - 22014505,640,000
1¼"-S25صادراتی1¼"1/820550 - 1 - 22014504,250,000
2½"-S452½"1/340850 - 1 - 22014506,216,000
3"-LD33"1/340850 - 1 - 22014506,249,000
3"-PD373"3/4651550 - 1 - 22014506,689,000
3"-PD383"1752050- 3 - 38014507,719,000
"3 38 PD2"1652050 - 1 -22014508,615,000
2"-A/62"1652050 - 1 -220145011,802,000
2"-A/62"1652050 - 3 - 380145010,590,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور HPدبی G.P.Mهد Ftبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
HZ–Ф– V
2"-A/72"1.5902250 - 1 -220145012,931,000
2"-A/72"1.5902250 - 3 - 380145011,669,000
3"-PD403"21002050 - 1 -2201450 13,827,000
3"-PD403"21002050 - 3 - 380145012,533,000
2"-50-162"1652550 - 1 -220145013,238,000
2"-50-162"1652550 - 3 - 380145012,245,000
2"-50-202"1.5703250 - 1 -220145014,068,000
2"-50-202"1.5703250 - 3 - 380145013,031,000
2½"-65-162½"21202550 - 1 - 220145014,525,000
2½"-65-162½"21202550 - 3 - 380145013,238,000
2½"-65-202½"31503850 - 1 - 2201450 16,558,000
2½"-65-202½"31503850 - 3 - 380145014,898,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور HPدبی G.P.Mهد Ftبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
HZ–Ф– V
1"-S251"1/1210550 - 1 -22014502,929,000
1¼"-S251¼"1/820550 - 1 - 22014502,971,000
1½"-HV1½"1/620850 - 1 - 22014504,083,000
2"-HV2"1/630950 - 1 - 22014504,083,000
1½"-AA1½"1/3301750 - 1 - 22014505,229,000
2"-AA2"1/2601750 - 1 - 22014505,229,000
2"-AA2"3/4601750 - 1 - 22014506,631,000
2"-HV صادراتی2"1/630950 - 1 - 22014504,940,000
2"-AA صادراتی2"1/2601750 - 1 - 22014505,640,000
2"-AA صادراتی2"3/4601750 - 1 - 22014506,350,000
1½"-AAصادراتی1½"1/3301750 - 1 - 22014505,640,000
1¼"-S25صادراتی1¼"1/820550 - 1 - 22014504,250,000
2½"-S452½"1/340850 - 1 - 22014506,216,000
3"-LD33"1/340850 - 1 - 22014506,249,000
3"-PD373"3/4651550 - 1 - 22014506,689,000
3"-PD383"1752050- 3 - 38014507,719,000
"3 38 PD2"1652050 - 1 -22014508,615,000
2"-A/62"1652050 - 1 -220145011,802,000
2"-A/62"1652050 - 3 - 380145010,590,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور HPدبی G.P.Mهد Ftبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
HZ–Ф– V
2"-A/72"1.5902250 - 1 -220145012,931,000
2"-A/72"1.5902250 - 3 - 380145011,669,000
3"-PD403"21002050 - 1 -2201450 13,827,000
3"-PD403"21002050 - 3 - 380145012,533,000
2"-50-162"1652550 - 1 -220145013,238,000
2"-50-162"1652550 - 3 - 380145012,245,000
2"-50-202"1.5703250 - 1 -220145014,068,000
2"-50-202"1.5703250 - 3 - 380145013,031,000
2½"-65-162½"21202550 - 1 - 220145014,525,000
2½"-65-162½"21202550 - 3 - 380145013,238,000
2½"-65-202½"31503850 - 1 - 2201450 16,558,000
2½"-65-202½"31503850 - 3 - 380145014,898,000
Path: > > > پمپ بلند کاست خطی شوفاژ