منبع انبساط بسته-تهران زيست Expand

منبع انبساط بسته-تهران زيست

تهران زیست

جدید

قیمت برای شما :

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
براساس نوعمنبع انبساط

نوشتن نقد و نظر

منبع ذخیره پلی اتیلن کلرزنی طبرستان

ظرفیت (Lit)ابعاد مخزن (cm)ضخامت ورق mmوزن kgجنس ورققیمت (ریال)
ارتفاعقطر
30015050498گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
400150584118گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
500150644132گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
600150724152گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
800150824178گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
1000150935262گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
1500200935320گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
20002001155415گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
25002001256552گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
30002001406640گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
ظرفیت (Lit)ابعاد مخزن (cm)ضخامت ورق mmوزن kgجنس ورققیمت (ریال)
ارتفاعقطر
30015050498گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
400150584118گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
500150644132گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
600150724152گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
800150824178گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
1000150935262گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
1500200935320گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
20002001155415گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
25002001256552گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
30002001406640گالوانيزه گرم ايرانياستعلامی
Path: > > > منبع انبساط بسته-تهران زيست