برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز Expand

برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز

آریا بنیز

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. محاسبه طراحي برج های فوق بر مبنای دمای آب ورودی 95f = Th و دمای آب سرد خروجی 85f = Tc و دمای هوای مرطوب محیط  75f =Tw درجه فارنهايت انجام گرديده است.
  2. برج های خنک کننده فوق به دلیل عدم استفاده  از تسمه  و پولی از نظر ميزان صدا در حالت استاندارد می باشد.
  3. برج های خنک کننده آریا بنیز دارای گارانتی عملکرد به مدت 12 ماه از زمان نصب و حداکثر 18 ماه از زمان تحويل  و گارانتی قطعات داخلی به مدت 24 ماه از زمان نصب و حداکثر 30 ماه از زمان تحويل و گارانتی قطعات فايبرگلاس به مــدت 60 مــــاه از زمـان تحويل  توسط شرکت آریــا بنیز می باشند.
بر اساس نوع جنسفایبر گلاس

نوشتن نقد و نظر

برج خنک کننده مکعبی فایبرگلاس دماتجهیز

مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-050/A-Z300.3688088023321101.1/4"2"استعلامی
CM-50/B-Z 450.588088023321301.1/4"2"استعلامی
CM-085/A-Z 600.751130113027622302.1/2"2"استعلامی
CM-085/B-Z 751.11130113027622402.1/2"2"استعلامی
CM-085/C-Z 901.51130113027622652.1/2"2"استعلامی
CM-150/A-Z1201.11420142033065804"4"استعلامی
CM-150/B-Z 1501.5142014203306230"44"استعلامی
CM-150/C-Z1802.21420142033066804"4"استعلامی
CM-250/A-Z 2101.517801780332412004"2˟4"استعلامی
CM-250/B-Z2402.217801780332413004"2˟4"استعلامی
CM-250/C-Z270317801780332414004"2˟4"استعلامی
CM-330/A-Z3002.220202020353114004"2˟4"استعلامی
CM-330/B-Z3752.220202020353115004"2˟4"استعلامی
CM-330/C-Z450320202020353116004"2˟4"استعلامی
CM-500/A-ZSpecial424302430401028006"2˟4"استعلامی
CM-500/B-Z525424302430401090006"2˟4"استعلامی
CM-500/C-Z6755.524302430401032006"2˟4"استعلامی
CM-720/A-ZSpecial5.534302430423246006"2˟4"استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-720/B-Z7507.534302430423248006"2˟4"استعلامی
CM-720/C-Z9009.234302430423250006"2˟4"استعلامی
CM-1000/A-ZSpecial7.534303430453257002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/B-Z10509.234303430453259002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/C-Z13501134303430453261002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1400/A-ZSpecial1145803430478787002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/B-Z16501545803430478788002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/C-Z195018.545803430478790002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/A-ZSpecial15458045804837121002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/B-Z225018.5458045804837123002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/C-Z255022458045804837125002˟6"4˟4"استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-050/A-Z300.3688088023321101.1/4"2"استعلامی
CM-50/B-Z 450.588088023321301.1/4"2"استعلامی
CM-085/A-Z 600.751130113027622302.1/2"2"استعلامی
CM-085/B-Z 751.11130113027622402.1/2"2"استعلامی
CM-085/C-Z 901.51130113027622652.1/2"2"استعلامی
CM-150/A-Z1201.11420142033065804"4"استعلامی
CM-150/B-Z 1501.5142014203306230"44"استعلامی
CM-150/C-Z1802.21420142033066804"4"استعلامی
CM-250/A-Z 2101.517801780332412004"2˟4"استعلامی
CM-250/B-Z2402.217801780332413004"2˟4"استعلامی
CM-250/C-Z270317801780332414004"2˟4"استعلامی
CM-330/A-Z3002.220202020353114004"2˟4"استعلامی
CM-330/B-Z3752.220202020353115004"2˟4"استعلامی
CM-330/C-Z450320202020353116004"2˟4"استعلامی
CM-500/A-ZSpecial424302430401028006"2˟4"استعلامی
CM-500/B-Z525424302430401090006"2˟4"استعلامی
CM-500/C-Z6755.524302430401032006"2˟4"استعلامی
CM-720/A-ZSpecial5.534302430423246006"2˟4"استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-720/B-Z7507.534302430423248006"2˟4"استعلامی
CM-720/C-Z9009.234302430423250006"2˟4"استعلامی
CM-1000/A-ZSpecial7.534303430453257002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/B-Z10509.234303430453259002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/C-Z13501134303430453261002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1400/A-ZSpecial1145803430478787002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/B-Z16501545803430478788002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/C-Z195018.545803430478790002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/A-ZSpecial15458045804837121002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/B-Z225018.5458045804837123002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/C-Z255022458045804837125002˟6"4˟4"استعلامی
Path: > > > برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز