کولر گازی اینورتر چیست؟

 1. نسل جدید کولر های گازی یا اسپلیت ها نوع اینورتر آنها می باشد ، که ممکن است بطور عامیانه کولرهای گازی اینورتر را به عنوان کولرهای گازی کم مصرف بشناسند.
  اما دلیل اینکه کولرهای اسپلیت اینورتر را به نام کولر گازی کم مصرف می شناسند چیست؟
  در نسل قدیم کولرهای گازی یا اسپلیت ها با کمپرسور دور ثابت ، عملکرد سیستم تنظیم دما بدین صورت بود که کاربر دمای مورد نظر خود را روی اسپلیت تنظیم نموده و اسپلیت یا کولر گازی نیز با تشخیص دمای محیط از طریق ترموستات داخلی به محض اینکه دمای محیط با دمای تنظیم شده روی دستگاه را یکی تشخیص می داد موتور یا کمپرسور خود را خاموش می کرد.

  کولرگازی معمولی

 2. بطور مثال کاربر کولر گازی یا اسپلیت خود را روی دمای 24 درجه سانتی گراد تنظیم می نماید ، کولر گازی یا اسپلیت دمای محیط را به 24 درجه سانتی گراد می رساند و ترموستات داخلی آن به محض تشخیص دمای 24 درجه محیطی دستور خاموش شدن موتور کولر گازی یا اسپلیت را داده و در نهایت موتور دستگاه خاموش می شود.
  اما در این زمان ترموستات بیکار نیست و هر لحظه در حال آنالیز دمای محیط می باشد و همچنان با تشخیص دمایی غیر از دمای تنظیم شده توسط کاربر دستور لازم را جهت روشن شدن مجدد موتور یا کمپرسور میدهد.

  اسپلیت اینورتر

 3. این خاموش شدن و روشن شدن موتور اسپلیت و کولر گازی سبب وارد شدن یک شوک شدید الکتریکی به موتور و مصرف برق فراوانی می گردد و همین عامل یکی از مشکلات کولر های گازی و اسپلیت های قدیمی می باشد که در نسل جدید کولرهای گازی و اسپلیت ها رفع گردیده است.

 4. در نسل جدید کولر های گازی و اسپلیت سیستم عملکرد تنظیم دمای محیط بشرح زیر تغییر کرده است:
  در نسل جدید کولرهای گازی و اسپلیت به جای استفاده از کمپرسورهای دور ثابت  که برای تنظیم دما فرمان ترموستات باید موتور دستگاه را خاموش و روشن کند  ، تا دمای محیط به تعادل برسد از سیستم کمپرسورهای دور متغیر استفاده گردیده است.

 5. کمپرسورهای دور متغیر استفاده شده در کولرهای گازی و اسپلیت نسل جدید این امکان را میدهد که با رسیدن دمای محیط به دمای مورد نیاز کاربر به جای خاموش نمودن کمپرسور یا موتور دستگاه ، دور موتور را کاهش دهند تا از وارد شدن شوک ناگهانی به موتور دستگاه و کمپرسور و در نتیجه مصرف برق فراوان جلوگیری بعمل آید.

 6. در واقع تنها تفاوت نسل قدیم کولر های گازی و اسپلیت با نسل جدید آنها در نوع کمپرسور آنها می باشد که در نسل قدیم از کمپرسورهای دور ثابت استفاده شده است ولی در نسل جدید کولرهای گازی و اسپلیت از کمپرسورهای دور متغیر استفاده شده است که همین تغییر سبب تفاوت در قیمت کولر های گازی و اسپلیت اینورتر در نسل جدید شده است.

سایر مقالات مربوط به کولر گازی و اسپلیت ها:

1- کولر گازی چیست؟

2-کاهش مصرف برق در کولرهای گازی

3-مزایای سیستم اینورتر در کولر گازی و اسپلیت ها