مزایای سیستم اینورتر در کولر گازی و اسپلیت :

  1. کمپرسور مورد استفاده در کولر گازی و اسپلیت ها  را می توان به دو نوع کمپرسورمعمولی با دور ثابت و کمپرسور اینورتر با دور متغیر دسته بندی نمود .کولر گازی کم مصرف یا همان اینورتر مجهز به کمپرسور با دور متغیر دارای سطح انرژیA  می باشند .کولرهای گازی اینورتر همانطور که از اسم آن مشخص است به وسیله تغییر دور کمپرسور از خاموش و روشن شدن مکرر کمپرسور یا موتور کولرجلوگیری میکند و این فرآیند باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.در واقع کولر گازی اینورتر در بدو شروع به کار ، کمپرسور آنها یکبار استارت می خورد در صورتی که در کولرگازی واسپلیت با کمپرسورهای دور ثابت تنظیم دما به وسیله خاموش و روشن شدن مکرر کمپرسور انجام می گیرد که این عمل در واقع باعث وارد شدن شوک به سیستم برق می شود.
    کولر گازی و اسپلیت

  2. کمپرسور اسپلیت های اینورتر عمدتا با گاز مبرد R410 که ساز گار با محیط زیست می باشد کار می کنند . از جمله تفاوت های عمده میان کولر گازی های معمولی و اینورتر می توان به مواردی از این قبیل اشاره نمود :