پمپ آب رسانی پنتاکس

10 محصول وجود دارد
  1. نصب سیستم دور متغیر یا اینورتر در بوستر پمپ های آبرسانی علاوه بر کاهش مصرف برق و تامین فشار آب ثابت، باعث راه اندازی نرم و جلوگیری از شوک الکتریکی و ضربه آب می شود.
  2. مکش آب از سطح پایین تر از محل نصب پمپ علاوه بر کاهش راندمان، ممکن است باعث خلاء و پدیده کاویتاسیون گردد.
  3. استفاده از صافی در مکش و نصب لرزه گیرها در لوله ورودی و خروجی پمپ ها توصی...
  1. نصب سیستم دور متغیر یا اینورتر در بوستر پمپ های آبرسانی علاوه بر کاهش مصرف برق و تامین فشار آب ثابت، باعث راه اندازی نرم و جلوگیری از شوک الکتریکی و ضربه آب می شود.
  2. مکش آب از سطح پایین تر از محل نصب پمپ علاوه بر کاهش راندمان، ممکن است باعث خلاء و پدیده کاویتاسیون گردد.
  3. استفاده از صافی در مکش و نصب لرزه گیرها در لوله ورودی و خروجی پمپ ها توصیه ميگردد.
  4. برای مشاهده انواع بوستر پمپ های رایج آبرسانی و آتش نشانی مورد نیاز ساختمان خود، میتوانید به بخش بوستر پمپ های دما تجهیز مراجعه نمائید.


کمپانی پنتاکس 
کمپانی پمپ پنتاکس

1M³ = 1000 LitGal .(am.) = 3.785 Lit     
1 M³ = 264.2 Gal.amM³ /hr. x 4.4 = 1 G.P.M
  1 M³ = 35.315 Ft.³1G.P.M. x 0.2271 = 1 M³ /hr
1Atm= 10.331Atm.=14.7 P.S.I
مترارتفاع ستون آب
               

بستن
بیشتر
نمایش 1 - 10 از 10 مورد

جستجو بر اساس :

بنر تماس با ما بنر تماس با ما